Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - Budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska-Legionów-Zachodnia-Ogrodowa: Zadanie 1 - przebicie Legionów 25-Ogrodowa 20-Gdańska 8, Zadanie 2 - przebicie Ogrodowa 18-Zachodnia 55

ZIM-DZ.2621.20.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.20.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
22.09.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
22.09.2022 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
23.09.2022 00:00
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 27cd06a2-04d3-4519-9bc3-46e41acddc43

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27cd06a2-04d3-4519-9bc3-46e41acddc43

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 31.08.2022 godz. 10:00 przed bramą Żłobka Miejskiego przy Zachodniej 55A. Kontakt: Zarząd Inwestycji Miejskich: p. Iwona Lato tel.: 42 272 62 47, e-mail: i.lato@zim.uml.lodz.pl

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.339.543,72 zł.

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 27cd06a2-04d3-4519-9bc3-46e41acddc43

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27cd06a2-04d3-4519-9bc3-46e41acddc43

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 31.08.2022 godz. 10:00 przed bramą Żłobka Miejskiego przy Zachodniej 55A. Kontakt: Zarząd Inwestycji Miejskich: p. Iwona Lato tel.: 42 272 62 47, e-mail: i.lato@zim.uml.lodz.pl

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.339.543,72 zł.

Metadane

Data publikacji : 26.08.2022
Data modyfikacji : 23.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry