Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Modernizacja nawierzchni ulic na terenie Miasta Łodzi z podziałem na 2 części

ZIM-DZ.2620.68.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.68.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
18.08.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
18.08.2022 10:00
Data rozstrzygnięcia:
22.09.2022 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 3e6c51b0-01ea-46f4-9608-cdde453ff37d

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e6c51b0-01ea-46f4-9608-cdde453ff37d

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5 000 000,00 PLN w tym: 
- dla części 1: 2 500 000,00 PLN
- dla części 2: 2 500 000,00 PLN

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 3e6c51b0-01ea-46f4-9608-cdde453ff37d

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e6c51b0-01ea-46f4-9608-cdde453ff37d

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5 000 000,00 PLN w tym: 
- dla części 1: 2 500 000,00 PLN
- dla części 2: 2 500 000,00 PLN

Metadane

Data publikacji : 02.08.2022
Data modyfikacji : 22.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szlagor
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

Opcje strony

do góry