Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią oraz ułożenie nawierzchni na drogach A,B,C z podziałem na części”

ZIM-DZ.2621.19.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.19.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
18.10.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
18.10.2022 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
17.11.2022 00:00
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania: bce89853-349a-4c8c-8109-757296c98f68

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bce89853-349a-4c8c-8109-757296c98f68  

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 10 963 692,18 PLN 

w tym dla części 1 - 10 163 692,18 PLN 

dla części 2 - 800 000,00 PLN

Identyfikator postępowania: bce89853-349a-4c8c-8109-757296c98f68

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bce89853-349a-4c8c-8109-757296c98f68  

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 10 963 692,18 PLN 

w tym dla części 1 - 10 163 692,18 PLN 

dla części 2 - 800 000,00 PLN

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 17.08.2022
Data modyfikacji : 17.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak

Opcje strony

do góry