Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Dostawa autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania oraz niezbędną infrastrukturą

ZIM-DZ.2621.18.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.18.2022
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
09.09.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
09.09.2022 11:00
Data rozstrzygnięcia:
19.10.2022 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 3a309ea1-672c-4d4c-8151-d862c0c151bc

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a309ea1-672c-4d4c-8151-d862c0c151bc

Zamawiający wskazuje, iż zaleca dokonanie wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 26.08.2022 r. o godz. 10:00. Spotkanie w siedzibie użytkownika (MPK-Łódź Sp. z o.o., Zakład Eksploatacji Autobusów Nr 1, Łódź, ul. Limanowskiego 147/149). Osoba do kontaktu: Pan Grzegorz Matusiak – Kierownik Zakładu, tel. 602 720 000, gmatusiak@mpk.lodz.pl

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 37.219.800,00 zł

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 3a309ea1-672c-4d4c-8151-d862c0c151bc

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a309ea1-672c-4d4c-8151-d862c0c151bc

Zamawiający wskazuje, iż zaleca dokonanie wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 26.08.2022 r. o godz. 10:00. Spotkanie w siedzibie użytkownika (MPK-Łódź Sp. z o.o., Zakład Eksploatacji Autobusów Nr 1, Łódź, ul. Limanowskiego 147/149). Osoba do kontaktu: Pan Grzegorz Matusiak – Kierownik Zakładu, tel. 602 720 000, gmatusiak@mpk.lodz.pl

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 37.219.800,00 zł

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 19.07.2022
Data modyfikacji : 19.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry