Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą: Rozbudowa ul. Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 do ulicy Mileszki oraz ulicy Mileszki na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej w Łodzi.

ZIM-DZ.2620.58.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.58.2022
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
17.08.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
17.08.2022 10:00
Data rozstrzygnięcia:
25.10.2022 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu:5ce92448-e24b-4a68-adca-6f35b080e311

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5ce92448-e24b-4a68-adca-6f35b080e311

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 799 500,00 PLN.

Identyfikator postępowania na miniPortalu:5ce92448-e24b-4a68-adca-6f35b080e311

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5ce92448-e24b-4a68-adca-6f35b080e311

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 799 500,00 PLN.

Metadane

Data publikacji : 20.07.2022
Data modyfikacji : 25.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak

Opcje strony

do góry