Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Budowa drogi rowerowej w śladzie dawnej bocznicy kolejowej na odcinku od ul. Przędzalnianej do ul. Milionowej z łącznikiem do Al. Piłsudskiego – II części”

ZIM-DZ.2620.57.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.57.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
26.07.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
26.07.2022 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
26.07.2022 00:00
Informacje dodatkowe:
Identyfikator postępowania: a63a357a-31ac-43db-9bbe-175dee0f6c43

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a63a357a-31ac-43db-9bbe-175dee0f6c43

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5 845 909,28 PLN, w tym:
- dla części I: 1 424 484,58 PLN
- dla części II: 4 421 424,70 PLN

Identyfikator postępowania: a63a357a-31ac-43db-9bbe-175dee0f6c43

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a63a357a-31ac-43db-9bbe-175dee0f6c43

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5 845 909,28 PLN, w tym:
- dla części I: 1 424 484,58 PLN
- dla części II: 4 421 424,70 PLN

Metadane

Data publikacji : 11.07.2022
Data modyfikacji : 26.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szlagor
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry