Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Nadzór autorski dla zadania „Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego” i zadania „Rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Grabową”

ZIM-DZ.2621.17.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.17.2022
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
18.08.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
18.08.2022 11:00
Data rozstrzygnięcia:
18.10.2022 10:30
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 96232163-e8ff-42a1-94f6-3d11d1079731

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/96232163-e8ff-42a1-94f6-3d11d1079731

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 736 347,00 PLN.

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 96232163-e8ff-42a1-94f6-3d11d1079731

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/96232163-e8ff-42a1-94f6-3d11d1079731

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 736 347,00 PLN.

Metadane

Data publikacji : 20.07.2022
Data modyfikacji : 18.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony

do góry