Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 - Rewitalizacja Parku im. H. Sienkiewicza wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” – Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej oraz wykonanie naprawy systemu automatycznego nawadniania zieleni”

ZIM-DZ.2621.1.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.1.2022
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
04.03.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
04.03.2022 11:00
Data rozstrzygnięcia:
14.04.2022 12:45
Data unieważnienia:
03.06.2022 13:45
Informacje dodatkowe:

dentyfikator postępowania na MiniPortalu: 

a13fe48b-3c51-484d-9222-1f5671f256c8

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a13fe48b-3c51-484d-9222-1f5671f256c8

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 332 951,91 PLN, w tym na poszczególne części zamówienia:

Część I:     1 226 739,45  PLN

Część II:      106 212,46 PLN

dentyfikator postępowania na MiniPortalu: 

a13fe48b-3c51-484d-9222-1f5671f256c8

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a13fe48b-3c51-484d-9222-1f5671f256c8

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 332 951,91 PLN, w tym na poszczególne części zamówienia:

Część I:     1 226 739,45  PLN

Część II:      106 212,46 PLN

Metadane

Data publikacji : 31.01.2022
Data modyfikacji : 03.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry