Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Przebudowa Starego Rynku w Łodzi

DSR-ZP-II.271.52.2021

Numer postępowania:
DSR-ZP-II.271.52.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
18.08.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
18.08.2021 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź
tel.: +48 42 638-48-88
fax: +48 42 638-48-77
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

 

Adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89db2f60-669b-4907-8dfa-83035704fb21

 

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź
tel.: +48 42 638-48-88
fax: +48 42 638-48-77
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

 

Adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89db2f60-669b-4907-8dfa-83035704fb21

 

Metadane

Data publikacji : 16.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony

do góry