Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Remont istniejącego muru oporowego wraz z ogrodzeniem przy Teatrze Powszechnym”

ZIM-DZ.2621.7.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.7.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
16.07.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
16.07.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
19.07.2021 14:40
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 2d63ea87-381c-49c0-93a0-34de22938124        
Link do postępowania na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2d63ea87-381c-49c0-93a0-34de22938124

 

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  421 158,19  PLN.

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 2d63ea87-381c-49c0-93a0-34de22938124        
Link do postępowania na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2d63ea87-381c-49c0-93a0-34de22938124

 

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  421 158,19  PLN.

Metadane

Data publikacji : 29.06.2021
Data modyfikacji : 19.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry