Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Obszar A- Alejka Księży Młyn”

ZIM-DZ.2621.8.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.8.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
16.07.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
16.07.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
23.07.2021 14:15
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

identyfikator postępowania na miniPortalu: e136aaeb-980c-45ea-b84f-5edaabe6e144

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e136aaeb-980c-45ea-b84f-5edaabe6e144

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 503 999,99 PLN

 

identyfikator postępowania na miniPortalu: e136aaeb-980c-45ea-b84f-5edaabe6e144

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e136aaeb-980c-45ea-b84f-5edaabe6e144

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 503 999,99 PLN

 

Metadane

Data publikacji : 30.06.2021
Data modyfikacji : 23.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry