Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Przebudowa ul. Junackiej na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Chałubińskiego – 2 części

ZIM-DZ.2620.34.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.34.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
05.07.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
05.07.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
25.08.2021 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: f8556c1a-1ca6-4d12-a257-d272402865d8

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f8556c1a-1ca6-4d12-a257-d272402865d8

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1.383.750,00, w tym:

- dla Części 1 - 356.700,00 zł,

- dla Części 2 - 1.027.050,00 zł.

Identyfikator postępowania na miniPortalu: f8556c1a-1ca6-4d12-a257-d272402865d8

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f8556c1a-1ca6-4d12-a257-d272402865d8

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1.383.750,00, w tym:

- dla Części 1 - 356.700,00 zł,

- dla Części 2 - 1.027.050,00 zł.

Metadane

Data publikacji : 10.06.2021
Data modyfikacji : 25.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry