Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/11817,Prace-konserwatorskie-w-zakresie-wykonczenia-wnetrz-w-budynku-przy-ul-Wlokiennic.html
2023-03-31, 14:43

Prace konserwatorskie w zakresie wykończenia wnętrz w budynku przy ul. Włókienniczej 11

ZIM-DZ.2621.3.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.3.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
01.07.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
01.07.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
17.08.2021 14:10
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

1.Identyfikator postępowania na miniPortalu: 8780d07b-316a-41e8-ad59-9fe76180f4bf

2.Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8780d07b-316a-41e8-ad59-9fe76180f4bf

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 7 303 443,20 PLN.

1.Identyfikator postępowania na miniPortalu: 8780d07b-316a-41e8-ad59-9fe76180f4bf

2.Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8780d07b-316a-41e8-ad59-9fe76180f4bf

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 7 303 443,20 PLN.

Metadane

Data publikacji : 09.06.2021
Data modyfikacji : 14.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Włodarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Zagner

Opcje strony