Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Rataja na odc. od ul. Malowniczej do ul. Gajcego

ZIM-DZ.2620.30.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.30.2021
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
28.06.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
28.06.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
19.08.2021 15:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

1.Identyfikator postępowania na miniPortalu: c1a2260f-f7e0-43c8-b697-5b0ae9c78b69

2.Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c1a2260f-f7e0-43c8-b697-5b0ae9c78b69

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 100 000,00 PLN.

1.Identyfikator postępowania na miniPortalu: c1a2260f-f7e0-43c8-b697-5b0ae9c78b69

2.Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c1a2260f-f7e0-43c8-b697-5b0ae9c78b69

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 100 000,00 PLN.

Metadane

Data publikacji : 31.05.2021
Data modyfikacji : 14.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Włodarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Zagner

Opcje strony

do góry