Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Budowa chodnika na ul. Telefonicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj – II etapy (BO nr ID: W111ST i W112ST)

ZIM-DZ.2620.5.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.5.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
15.04.2021 14:00
Data składania ofert/wniosków:
15.04.2021 13:00
Data rozstrzygnięcia:
06.05.2021 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 671a7af9-836e-4dc1-95ac-0aac7d87c33d

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/671a7af9-836e-4dc1-95ac-0aac7d87c33d

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 115.000,00 PLN

Wartość ta, w odniesieniu do ceny zaoferowanej przez wykonawcę, stanowiła będzie podstawę oceny zaistnienia przesłanek unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255 pkt 3 Pzp.

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 671a7af9-836e-4dc1-95ac-0aac7d87c33d

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/671a7af9-836e-4dc1-95ac-0aac7d87c33d

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 115.000,00 PLN

Wartość ta, w odniesieniu do ceny zaoferowanej przez wykonawcę, stanowiła będzie podstawę oceny zaistnienia przesłanek unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255 pkt 3 Pzp.

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 06.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry