Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/11497,Budowa-chodnika-na-ul-Pienistej-etap-IV-wraz-z-prawem-opcji-w-zakresie-budowy-ch.html
17.07.2024, 16:29

Budowa chodnika na ul. Pienistej – etap IV wraz z prawem opcji w zakresie budowy chodników przy skrzyżowaniu ul. Pienistej i ul. Maczka (BO nr ID: P026LP)

ZIM-DZ.2620.1.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.1.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
15.04.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
15.04.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
18.05.2021 15:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c0826068-a296-4a9e-a9b2-10d27bd18eda

 

Zamawiający,  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego (Zadania nr 1) kwotę: 219 708,75 PLN

– wartość ta, w odniesieniu do Ceny Zadania nr 1 zaoferowanej przez wykonawcę stanowiła będzie podstawę oceny zaistnienia przesłanek unieważniania postępowania, o których mowa w art. 255 pkt 3 Pzp.

 

 

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c0826068-a296-4a9e-a9b2-10d27bd18eda

 

Zamawiający,  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego (Zadania nr 1) kwotę: 219 708,75 PLN

– wartość ta, w odniesieniu do Ceny Zadania nr 1 zaoferowanej przez wykonawcę stanowiła będzie podstawę oceny zaistnienia przesłanek unieważniania postępowania, o których mowa w art. 255 pkt 3 Pzp.

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 18.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kalmus
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kalmus
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kalmus

Opcje strony