Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – Rewitalizacja wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną budynku zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 26 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2621.35.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.35.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
10.02.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
10.02.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
18.03.2021 13:45
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu gdzie można zaszyfrować i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/569b59f6-ee0c-422f-8921-387f42fc8a98

 

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 12.01.2021 roku (wtorek) o godz.11.00.

Miejsce zbiórki: ul. Sienkiewicza 26.

Osoba do kontaktu:  mł. insp. Dorota Wołoszyńska- Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych KW Policji w Łodzi

tel. 47 841-18-71

Link do ogłoszenia na miniPortalu gdzie można zaszyfrować i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/569b59f6-ee0c-422f-8921-387f42fc8a98

 

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 12.01.2021 roku (wtorek) o godz.11.00.

Miejsce zbiórki: ul. Sienkiewicza 26.

Osoba do kontaktu:  mł. insp. Dorota Wołoszyńska- Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych KW Policji w Łodzi

tel. 47 841-18-71

Metadane

Data publikacji : 31.12.2020
Data modyfikacji : 18.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kalmus
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szeffer
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kalmus

Opcje strony

do góry