Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego (...) w zakresie Zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej (...) (zamówienie w ramach prawa opcji)”

ZIM-DZ.2621.39.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.39.2020
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
12.04.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
12.04.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
23.07.2021 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Pełna nazwa postępowania: Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” w zakresie Zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 986e2177-7021-4add-bd21-0b784f36d8fb

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/986e2177-7021-4add-bd21-0b784f36d8fb

Pełna nazwa postępowania: Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” w zakresie Zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 986e2177-7021-4add-bd21-0b784f36d8fb

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/986e2177-7021-4add-bd21-0b784f36d8fb

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 31.12.2020
Data modyfikacji : 23.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry