Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Opracowanie dokumentacji zamiennej dla budowy drogi serwisowej od skrzyżowania w km 1+149,20 do km 0+000,00 oraz od km 0+000,00 do ul. Rzgowskiej w ramach realizacji Trasy Górna etap III w Łodzi

ZIM-DZ.2620.41.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.41.2020
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
27.10.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
27.10.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
18.11.2020 15:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=9354ea72-84f5-4d4a-bf9e-b72205d4e56c

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=9354ea72-84f5-4d4a-bf9e-b72205d4e56c

Metadane

Data publikacji : 19.10.2020
Data modyfikacji : 18.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak

Opcje strony

do góry