Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” WNDRPLD.06.03.01-10-0004/17

DSR-ZP-II.271.19.2020

Numer postępowania:
DSR-ZP-II.271.19.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
16.11.2020 12:00
Data składania ofert/wniosków:
16.11.2020 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:
Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
tel.: +48 (42) 638-48-88 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ 
 

Adres do strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1326&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order

 

Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
tel.: +48 (42) 638-48-88 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ 
 

Adres do strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1326&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order

 

Metadane

Data publikacji : 14.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska

Opcje strony

do góry