Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii tramwajowej w al. Śmigłego – Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego – Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego

ZIM-DZ.2621.17.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.17.2020
Rodzaj zamówienia:
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
19.10.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
19.10.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
21.10.2020 14:45
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=1b171f85-4f42-4a26-b2d0-053b70ac162b

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=1b171f85-4f42-4a26-b2d0-053b70ac162b

Metadane

Data publikacji : 07.10.2020
Data modyfikacji : 21.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szeffer
Osoba modyfikująca informację:
Anna Szeffer

Opcje strony

do góry