Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Sosny na Sosnowej - Bezpiecznej i Nowej - budżet obywatelski - przebudowa otoczenia szkoły w systemie zaprojektuj i wybuduj (wraz z prawem opcji)

ZIM-DZ.2620.39.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.39.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
15.10.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
15.10.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
28.10.2020 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=d904950d-e441-4f85-9b02-4a66dcb9d181

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=d904950d-e441-4f85-9b02-4a66dcb9d181

Metadane

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 28.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry