Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Dostawa maszyny dla Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72

ZIM-DZ.2621.14.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.14.2020
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
20.10.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
20.10.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
09.11.2020 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=0ec133a7-10b8-4a34-bfc9-f2fda6529d19

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=0ec133a7-10b8-4a34-bfc9-f2fda6529d19

Metadane

Data publikacji : 16.09.2020
Data modyfikacji : 09.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry