Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad Rozbudową Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72”

ZIM-DZ.2621.11.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.11.2020
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
08.09.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
08.09.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
06.10.2020 14:50
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=c08bfb26-6cb2-4ef0-86dc-d3b8b8e93a70

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=c08bfb26-6cb2-4ef0-86dc-d3b8b8e93a70

Metadane

Data publikacji : 26.08.2020
Data modyfikacji : 06.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piwowarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Piwowarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak

Opcje strony

do góry