Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Pumptrack na Zarzewie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2620.33.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.33.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
18.08.2020 14:00
Data składania ofert/wniosków:
18.08.2020 13:00
Data rozstrzygnięcia:
17.09.2020 14:25
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=fb37d5fb-3113-42a5-8ad3-fbe33dae310e

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=fb37d5fb-3113-42a5-8ad3-fbe33dae310e

Metadane

Data publikacji : 29.07.2020
Data modyfikacji : 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piwowarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry