Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi

ZIM-DZ.2620.25.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.25.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
Licytacja elektroniczna
Data otwarcia ofert:
Data składania ofert/wniosków:
12.08.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
21.09.2020 14:00
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania niezbędne do przygotowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie elektronicznej:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=806f8e55-cf71-4ea7-9bfb-7d2110726b97

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania niezbędne do przygotowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie elektronicznej:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=806f8e55-cf71-4ea7-9bfb-7d2110726b97

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.07.2020
Data modyfikacji : 21.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kalmus
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kalmus
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kalmus

Opcje strony

do góry