Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2620.26.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.26.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
17.07.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
17.07.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
21.08.2020 09:50
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=b07f0e69-41d8-4d59-b680-7974cc87934f

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=b07f0e69-41d8-4d59-b680-7974cc87934f

Metadane

Data publikacji : 26.06.2020
Data modyfikacji : 21.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry