Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Przebudowa ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z prawem opcji w zakresie wykonania konstrukcji jezdni na całej szerokości ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej zgodnie z pismem ZDiT – znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 dnia 17.02.2020 r. (w trybie wybuduj) oraz przebudowa wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Rzgowskiej (w trybie wybuduj)”

ZIM-DZ.2620.22.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.22.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
10.07.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
10.07.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
28.09.2020 15:10
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=ff0de58a-6830-4bac-96af-a628cb892cb6

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=ff0de58a-6830-4bac-96af-a628cb892cb6

Metadane

Data publikacji : 08.06.2020
Data modyfikacji : 28.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry