Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/10263,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-przebudowe-ulic-Zajaczkowskiego-Rzewskie.html
2020-10-30, 06:15

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Zajączkowskiego, Rżewskiego, Dworzaczka, Jeziorańskiego, Uzdrowiskowej, Liściastej, Szczęśliwej w Łodzi

Nr sprawy ZIM-DZ.2620.20.2020

Numer postępowania:
Nr sprawy ZIM-DZ.2620.20.2020
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
22.05.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
22.05.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
19.06.2020 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do Ogłoszenia na MiniPortalu gdzie można pobrać Klusz publiczny oraz identyfikator postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=859f811d-7f64-444a-bfd3-b398260df967

Link do Ogłoszenia na MiniPortalu gdzie można pobrać Klusz publiczny oraz identyfikator postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=859f811d-7f64-444a-bfd3-b398260df967

Metadane

Data publikacji : 12.05.2020
Data modyfikacji : 19.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kalmus
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szeffer
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kalmus

Opcje strony