Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rozbudowa ul. Obywatelskiej na odcinku od ulicy Nowe Sady do ul. Waltera – Janke w Łodzi wraz z przebudową wodociągu

ZIM-DZ.2620.18.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.18.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
20.05.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
20.05.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
04.09.2020 14:20
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=e6f9efa0-6275-46d1-93c5-3f062470eeb7

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=e6f9efa0-6275-46d1-93c5-3f062470eeb7

Metadane

Data publikacji : 28.04.2020
Data modyfikacji : 04.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kalmus

Opcje strony

do góry