Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/10194,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-1-Roboty-budowlane-w-budynku-miesz.html
2020-10-30, 05:01

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 – Roboty budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rewolucji 1905 r. 29 w Łodzi polegające na zabezpieczeniu po zawaleniu się części budynku” - ETAP 2

ZIM-DZ.2621.7.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.7.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
negocjacje bez ogłoszenia
Data otwarcia ofert:
Data składania ofert/wniosków:
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 14.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kalmus
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kalmus

Opcje strony