Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 – Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi, wraz z rozbiórkami oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2621.4.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.4.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
05.05.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
05.05.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
27.08.2020 14:30
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do MiniPortalu UZP gdzie udostępniony jest do pobrania identyfikator postępowania i klucz publiczny niezbędne do zaszyfrowania i złożenia oferty https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=937bf75f-5e49-49ec-9bc9-7e5902f49714

 

Link do MiniPortalu UZP gdzie udostępniony jest do pobrania identyfikator postępowania i klucz publiczny niezbędne do zaszyfrowania i złożenia oferty https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=937bf75f-5e49-49ec-9bc9-7e5902f49714

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 27.03.2020
Data publikacji : 27.03.2020
Data modyfikacji : 27.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kalmus Wydział Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kalmus

Opcje strony

do góry