Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Przebudowa ulicy Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Potza w strefę „woonerf” – zaprojektuj i wybuduj

ZIM-DZ.2620.11.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.11.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
27.04.2020 12:00
Data składania ofert/wniosków:
27.04.2020 11:00
Data rozstrzygnięcia:
19.06.2020 13:15
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=4a1f5c73-a49d-4131-a173-fdca570b6c98

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=4a1f5c73-a49d-4131-a173-fdca570b6c98

Metadane

Data publikacji : 27.03.2020
Data modyfikacji : 19.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry