Biuletyn Informacji Publicznej Dostęp do dokumentacji zgromadzonej w ramach postępowań o udzielenie zamówien publicznych - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 14:26

Dostęp do dokumentacji zgromadzonej w ramach postępowań o udzielenie zamówien publicznych

Środa, 24 lipca 2019

Dostęp do dokumentacji zgromadzonej w ramach postępowań o udzielenie zamówien publicznych

Mając na uwadze ograniczenie zasady jawności  wprowadzone w art. 8 ust. 3-5 oraz art. 96 ust. 3a ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający opracował druk umożliwiający realizację wniosku o dostęp do dokumentacji zgromadzonej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z poszanowaniem zasad określonych w ww. przepisach, tj. ochronę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. 
 

Metadane

Data publikacji : 24.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL