Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia przez tory kolejowe w ciągu ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej - Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 14:26

Zamówienia publiczne

Wtorek, 13 sierpnia 2019

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia przez tory kolejowe w ciągu ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.48.2019
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
13.09.2019 13:00
Data składania oferty:
13.09.2019 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: cf42edfe-f5e4-4c81-aa54-996dd79c7980

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 13.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL