Biuletyn Informacji Publicznej Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 - Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz Przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. - Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 17.09.2019, 11:42

Zamówienia publiczne

Piątek, 22 marca 2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 - Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz Przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.4.2019
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
24.07.2019 13:00
Data składania oferty:
24.07.2019 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:
 
Identyfikator postępowania na miniportalu:
793cabd2-207b-4c98-bbd3-fb9f1b7ee562

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 22.03.2019
Data modyfikacji 31.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szeffer
Osoba modyfikująca informację:
Anna Szeffer
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL