Biuletyn Informacji Publicznej Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi - Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.06.2019, 12:26

Zamówienia publiczne

Wtorek, 29 stycznia 2019

Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi

Numer postępowania:
BZU.2291.5.19
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
18.02.2019 12:30
Data składania oferty:
18.02.2019 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:

W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest:


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  
ul. Piotrkowska 190  
90-368 Łódź


Tel: +48 42 66 49 100
Fax: +48 42 66 49 102
e-mail: sekretariat@lsi.net.pl
www.bip.lsi.net.pl
NIP: 725 19 06 517

adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia:

https://bip.lsi.net.pl/entry/kompleksowa-przebudowa-i-remont-kamienicy-wraz-z-odbudowa-oficyny-poprzecznej-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynkow-frontowego-oficyny-prawej-i-oficyny-poprzecznej-rozbiorka-lewej-oficyny-wraz-z-elementami-zabezpieczajacymi-oraz-zagospodarowaniem-ter-1

 

Metadane

Data publikacji 29.01.2019
Data modyfikacji 29.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Wojciechowska
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL