Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 8 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 25

ZIM-DZ.2621.12.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.12.2023
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
31.08.2023 13:00
Data składania ofert/wniosków:
31.08.2023 12:00
Data rozstrzygnięcia:
19.09.2023 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6f5ae8c1-32a7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.339.543,72 zł

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6f5ae8c1-32a7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.339.543,72 zł

Metadane

Data publikacji : 10.08.2023
Data modyfikacji : 19.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry