Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14150,Budowa-miejsc-postojowych-i-remont-chodnika-na-terenie-miasta-Lodzi-w-systemie-z.html
2023-03-31, 15:18

Budowa miejsc postojowych i remont chodnika na terenie miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – 2 części

ZIM-DZ.2620.9.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.9.2023
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
28.03.2023 13:00
Data składania ofert/wniosków:
28.03.2023 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-8de905bb-bf24-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 670 000,00 zł, w tym: 

na część I - 550 000,00 zł

na część 2 - 120 000,00 zł

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-8de905bb-bf24-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 670 000,00 zł, w tym: 

na część I - 550 000,00 zł

na część 2 - 120 000,00 zł

Metadane

Data publikacji : 13.03.2023
Data modyfikacji : 28.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony