Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14092,Inzynier-kontraktu-dla-zadan-inwestycyjnych-Renowacji-budynkow-polozonych-przy-u.html
2023-03-31, 14:40

Inżynier kontraktu dla zadań inwestycyjnych Renowacji budynków położonych przy ulicy Księży Młyn 7 i Przędzalnianej 55 oraz Renowacji lokalu MOPS w budynku położonym przy ul. Fabrycznej 19 w Łodzi

ZIM-DZ.2621.6.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.6.2023
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
31.03.2023 14:00
Data składania ofert/wniosków:
31.03.2023 13:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-94d9556e-b2b1-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 369.000,00 zł

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-94d9556e-b2b1-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 369.000,00 zł

Metadane

Data publikacji : 03.03.2023
Data modyfikacji : 31.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony