Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wodny Park Zabaw na terenie Parku Widzewska Górka

ZIM-DZ.2620.7.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.7.2023
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
08.03.2023 13:00
Data składania ofert/wniosków:
08.03.2023 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
17.03.2023 12:50
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-03064fb2-aecc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 744 000,00 zł

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-03064fb2-aecc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 744 000,00 zł

Metadane

Data publikacji : 20.02.2023
Data modyfikacji : 17.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska-Mitura
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony

do góry