Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Chodniki i miejsca postojowe na ul. Milionowej – Budżet Obywatelski, zaprojektuj i wybuduj - 2 części”

ZIM-DZ.2620.5.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.5.2023
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
08.03.2023 14:00
Data składania ofert/wniosków:
08.03.2023 13:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: 

ocds-148610-261d7e7c-ae05-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 903 000,00  PLN, w tym:

część 1 –  500 000,00 PLN

część 2 – 403 000,00  PLN

 

   

 

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: 

ocds-148610-261d7e7c-ae05-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 903 000,00  PLN, w tym:

część 1 –  500 000,00 PLN

część 2 – 403 000,00  PLN

 

   

 

Metadane

Data publikacji : 21.02.2023
Data modyfikacji : 08.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry