Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Budowa miejsc postojowych i chodników na terenie miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – 6 części

ZIM-DZ.2620.6.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.6.2023
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
08.03.2023 14:00
Data składania ofert/wniosków:
08.03.2023 13:00
Data rozstrzygnięcia:
30.03.2023 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-54001e9b-ad31-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 891 000,00  PLN, w tym:

część 1 – 414 000,00 PLN

część 2 – 140 000,00 PLN

część 3 – 200 000,00 PLN

część 4 – 605 000,00 PLN

część 5 – 312 000,00 PLN

część 6 – 220 000,00 PLN

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-54001e9b-ad31-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 891 000,00  PLN, w tym:

część 1 – 414 000,00 PLN

część 2 – 140 000,00 PLN

część 3 – 200 000,00 PLN

część 4 – 605 000,00 PLN

część 5 – 312 000,00 PLN

część 6 – 220 000,00 PLN

Metadane

Data publikacji : 21.02.2023
Data modyfikacji : 30.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szlagor
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

Opcje strony

do góry