Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 Wykonanie prac projektowych obejmujących weryfikację oraz dokończenie opracowania dokumentacji projektowej w podziale na trzy części: Część 1 – budowa nowej drogi od ul. Nawrot do budynku przy Sienkiewicza 61a/63, przebudowa drogi od posesji przy ul. Sienkiewicza 61a do Placu Komuny Paryskiej oraz przebudowa drogi ulicy Plac Komuny Paryskiej Część 2 - zagospodarowania terenu i budowa pawilonów tymczasowych w południowej części Placu (...)

ZIM-DZ.2621.5.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.5.2023
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
negocjacje bez ogłoszenia
Data otwarcia ofert:
21.03.2023 13:00
Data składania ofert/wniosków:
21.03.2023 12:00
Data rozstrzygnięcia:
28.03.2023 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5f7b12ff-a602-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

UWAGA! Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia - oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, których Zamawiający zaprosił do składania ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  503 903,30 PLN

w tym:

część 1 w wysokości   96 492,13  zł brutto

część 2 w wysokości 112 574,15  zł brutto

część 3 w wysokości 294 837,02  zł brutto

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5f7b12ff-a602-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

UWAGA! Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia - oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, których Zamawiający zaprosił do składania ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  503 903,30 PLN

w tym:

część 1 w wysokości   96 492,13  zł brutto

część 2 w wysokości 112 574,15  zł brutto

część 3 w wysokości 294 837,02  zł brutto

Metadane

Data publikacji : 09.03.2023
Data modyfikacji : 28.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry