Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania Rzgowska / Strażacka / Kurczaki do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

ZIM-DZ.2620.83.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.83.2022
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
25.01.2023 13:00
Data składania ofert/wniosków:
25.01.2023 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: e60aa783-d373-4b8a-9961-35a493b76fd6

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e60aa783-d373-4b8a-9961-35a493b76fd6

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.500.000,00 zł

Identyfikator postępowania na miniPortalu: e60aa783-d373-4b8a-9961-35a493b76fd6

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e60aa783-d373-4b8a-9961-35a493b76fd6

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.500.000,00 zł

Metadane

Data publikacji : 20.12.2022
Data modyfikacji : 25.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry