Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Jugosłowiańskiej 2 w Łodzi na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

ZIM-DZ.2620.82.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.82.2022
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
25.11.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
25.11.2022 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: e2357180-5cbd-45a3-b586-641220b766a2

 

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e2357180-5cbd-45a3-b586-641220b766a2

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 196 800,00 PLN.

Identyfikator postępowania na miniPortalu: e2357180-5cbd-45a3-b586-641220b766a2

 

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e2357180-5cbd-45a3-b586-641220b766a2

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 196 800,00 PLN.

Metadane

Data publikacji : 14.11.2022
Data modyfikacji : 25.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony

do góry