Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13426,Bezpieczne-dojscie-do-Szkoly-Podstawowej-nr-55-wyniesiona-tarcza-skrzyzowania-ul.html
2022-08-17, 11:48

„Bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej nr 55 – wyniesiona tarcza skrzyżowania ulic Olsztyńskiej i Mackiewicza (BO nr ID: B111BC) w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2620.71.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.71.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
19.08.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
19.08.2022 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:
Identyfikator postępowania: d534541a-f352-4933-9d3f-dcb186079a46

Link do postępowania na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d534541a-f352-4933-9d3f-dcb186079a46

Identyfikator postępowania: d534541a-f352-4933-9d3f-dcb186079a46

Link do postępowania na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d534541a-f352-4933-9d3f-dcb186079a46

Metadane

Data publikacji : 04.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Bykowska

Opcje strony