Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13415,Remont-nawierzchni-ulicy-Morgowej-na-odcinku-od-ul-Szczecinskiej-do-ul-Lechickie.html
2022-08-17, 12:57

„Remont nawierzchni ulicy Morgowej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lechickiej”

ZIM-DZ.2620.67.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.67.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
16.08.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
16.08.2022 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania: 8118e420-d2f8-45a6-8627-846178d20d06

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8118e420-d2f8-45a6-8627-846178d20d06

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 500 000,00 PLN.

Identyfikator postępowania: 8118e420-d2f8-45a6-8627-846178d20d06

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8118e420-d2f8-45a6-8627-846178d20d06

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 500 000,00 PLN.

Metadane

Data publikacji : 28.07.2022
Data modyfikacji : 16.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Zagner

Opcje strony