Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rozbudowa/Przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj

ZIM-DZ.2620.64.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.64.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
02.11.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
02.11.2022 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f490a9b2-9f75-49ca-aa05-3ce1d8129e3b

Link do postępowania na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f490a9b2-9f75-49ca-aa05-3ce1d8129e3b

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 65 000 000,00 PLN

 

Identyfikator postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f490a9b2-9f75-49ca-aa05-3ce1d8129e3b

Link do postępowania na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f490a9b2-9f75-49ca-aa05-3ce1d8129e3b

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 65 000 000,00 PLN

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.07.2022
Data modyfikacji : 02.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry