Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13295,Wesoly-pies-w-wesolym-Podolskim-psi-plac-zabaw-w-Parku-Podolskim.html
2022-07-07, 07:28

Wesoły pies w wesołym Podolskim – psi plac zabaw w Parku Podolskim

ZIM-DZ.2620.55.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.55.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
07.07.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
07.07.2022 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:
Identyfikator postępowania:
be8753a4-d07c-44c8-91a8-9bb1c9f67c28

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/be8753a4-d07c-44c8-91a8-9bb1c9f67c28 

Identyfikator postępowania:
be8753a4-d07c-44c8-91a8-9bb1c9f67c28

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/be8753a4-d07c-44c8-91a8-9bb1c9f67c28 

Metadane

Data publikacji : 22.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska-Mitura

Opcje strony